Resultaatgerichte aanpak

Enthousiaste, gemotiveerde medewerkers zijn van groot belang voor iedere organisatie. Door de jarenlange ervaring begrijpen wij van The Blue Chips het belang hiervan. We hebben jarenlang ervaring in de Olie & Energie, Maritieme industrie, Chemische en Technische industrie, Life Sciences, High Tech, Technische dienstverlening en Logistieke dienstverlening. Hierdoor zijn we in staat zijn om technisch inhoudelijke kwaliteiten van specialisten op waarde te schatten. Naast selectie op de ‘harde’ criteria besteden we veel aandacht aan persoonlijke kwaliteiten van medewerkers. Door indringende persoonlijke gesprekken, persoonlijkheidstesten en indien gewenst rollenspelen kunnen wij u vooraf een betrouwbaar beeld geven van de ‘performance’ van sollicitanten. We begeleiden d e kandidaten intensief tot voorbij de indiensttreding. Onze kandidaten verschijnen goed voorbereid en optimaal gemotiveerd bij u. Maar ook daarna is een rol weggelegd voor ons. Wij houden contact met -inmiddels- uw collega en uzelf. Evaluatie, eventuele bijsturing en terugkoppeling naar beide partijen zijn voor ons evident en maken integraal deel uit van onze dienstverlening. Ook wij blijven doorleren.

Zo bent u verzekerd van een zorgvuldige voorselectie en een prettige start, hetgeen zal leiden tot de juiste specialist op de juiste plaats.

Voorop staat dat u de volledige voorselectie uit handen kunt geven, zodat u op korte termijn in contact gebracht bent met de juiste specialist. De werkwijze van The Blue Chips is transparant en Pro-actief. Op basis van een inventarisatiegesprek worden duidelijke afspraken met u gemaakt over de invulling van uw behoefte. In stappen werft en selecteert The Blue Chips de juiste kandidaten en bespreekt met u de behaalde resultaten. Zo bent u gedurende het traject maximaal geïnformeerd. Na de kennismakingsgesprekken mag u van The Blue Chips een betrouwbaar advies verwachten. Zo wordt u in staat gesteld een verantwoorde keuze te maken. Uw belangen staan immers aan de basis van het te behalen succes: de juiste arbeidsrelatie!

Dit alles tegen een vergoeding die wij als concurrerend beschouwen. Eventuele bijkomende kosten worden separaat in rekening gebracht.